Disclaimer

De informatie op de site www.deboerakkrum.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. De Boer Akkrum is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, of overige informatie op deze website, behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Auteursrecht
Op de content van www.deboerakkrum.nl, zoals redactionele stukken, materialen, informatieve teksten, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, rust auteursrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, te framen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van De Boer Akkrum Installatiebedrijf. Voor hergebruik kunt u contact opnemen met post@deboerakkrum.nl

Hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van De Boer Akkrum zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De Boer Akkrum geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.